Find your personal contact

Your contact to LPKF Slovenia

Vaš stik z LPKF Slovenija

Tukaj smo zate

We are here for you

Spoštovani,

hvala za obisk naše spletne strani. Tu zagotavljamo nekaj specifičnih informacij za LPKF d.o.o., Naklo, kot so informacije za dobavitelje, ravnanje z osebnimi podatki in osnovni kontakti. Za vse ostalo preskočite na korporativne strani.

Respected visitor,

Thank you for your visit on our website. Here you can find some specific information for LPKF d.o.o., Naklo, like information for suppliers, data protection and basic contact details. For more, please visit our corporate site.

Projekt OPEN.SMART.LPKF

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

Osnovni namen projekta je uvedba avtomatiziranih procesov v pametno proizvodnjo kompleksnih sistemov, vzpostavitev konceptov prediktivnega vzdrževanja ter samoučljivih procesnih algoritmov s katerimi se bo bistveno povečala učinkovitost, fleksibilnost ter kvaliteta proizvodnje, hkrati pa se bo  istveno izboljšala tudi uporabniška izkušnja kupcev.

The investment is part of the measures of the plan financed from the facility: https://www.gov.si/en/registries/projects/the-recovery-and-resilience-plan/

The main objective of the project is to introduce automated processes into the intelligent manufacturing of complex systems, establish predictive maintenance concepts and self-learning process algorithms that will significantly increase the efficiency, flexibility and quality of production while improving the customer experience.

GREENTECH - HIBRIDNE TEHNOLOGIJE TOVARN PRIHODNOSTI ZA ZELENI PREHOD

Raziskovalni program GREENTECH je pridobil financiranje na Javnem razpisu za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.
Program GREENTECH združuje najboljše znanstvene kompetence z najboljšimi industrijskimi partnerji z namenom pomoči slovenskim podjetjem pri zelenem prehodu na dveh nivojih: proizvodnega procesa in izdelkov. GREENTECH je raziskovalni program, ki bo omogočil medsebojno povezanost revolucionarnih rešitev v celotni vrednostni verigi razvojno-proizvodnega procesa – od rešitev za raziskave in razvoj, tehnoloških rešitev v proizvodnji, do rešitev za energetsko varčne naprave, ki temeljijo na materialih iz EU. Raziskovalni program bo najprej vplival na zeleni prehod v Sloveniji, nato pa bo vpliv širil na področje Evropske unije in planeta kot celote. 

Ocenjujemo, da bo raziskovalni program v desetih letih popolne implementacije rešitev na trg Evropske unije prek prihrankov v proizvodnem procesu in prek bolj zelenih izdelkov prispeval k zmanjšanju emisije CO2 za več kot 17 milijonov ton, k zmanjšanju porabe energije za skoraj devet milijard kWh in k zmanjšanju porabe materiala za približno 800 tisoč ton.

V konzorciju sodelujemo podjetja Gorenje, d.o.o., Fotona, d.o.o., Domel, d.o.o., LPKF, d.o.o., Yaskawa Slovenija d.o.o., Danfoss Trata, d.o.o., Kronoterm, d.o.o. in Medius, d.o.o. ter raziskovalne organizacije Fakulteta za družbene vede (UL) in Fakulteta za management (UP). Vodilni partner projekta je Fakulteta za strojništvo (UL). Izvajanje programa je predvideno od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2026. 

Obseg raziskovalnega programa je 5.2 milijona €, pri čemer je sofinanciran v obsegu 3.75 milijona €. Naložba je del ukrepov NOO, več o načrtu na: www.noo.gov.si

Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

GREENTECH - HYBRID TECHNOLOGIES OF FACTORIES OF THE FUTURE FOR THE GREEN TRANSITION

The GREENTECH research program obtained funding through the Public Tender for the co-financing of longer-term large research-innovation collaborative programs on the TRL 3-6 scale within the framework of the Recovery and Resilience Plan. 

The GREENTECH program combines the best scientific competences with the best industrial partners to assist Slovenian companies in the green transition on two levels: the production process and the products. GREENTECH is a research program that will enable the interconnection of revolutionary solutions in the entire value chain of the development and production process - from solutions for research and development, technological solutions in production, to solutions for energy-saving devices based on materials from the EU. The research program will first affect the green transition in Slovenia, then expand its influence  to the European Union and the planet as a whole.

We estimate that the research program, in ten years of full implementation of the solutions in the EU market, will contribute to the reduction of CO2 emissions by over 17 million tons, reduce energy consumption by nearly 9 billion kWh, and reduce material consumption by approximately 800 thousand tons through savings in the manufacturing process and greener products. 

The consortium includes the companies Gorenje, d.o.o., Fotona, d.o.o., Domel, d.o.o., LPKF, d.o.o., Yaskawa Slovenija d.o.o., Danfoss Trata, d.o.o., Kronoterm, d.o.o. and Medius, d.o.o. along with the research organizations Faculty of Social Sciences (UL) and Faculty of Management (UP). The leading partner of the project is the Faculty of Mechanical Engineering (UL). The implementation of the program is planned from 1 January 2024 to 30 June 2026.

The scope of the research program is 5.2 million €, with 3.75 million € being co-financed. The investment is part of NOO measures, learn more about the plan at: www.noo.gov.si.

Funded by the European Union - NextGenerationEU.

LPKF Slovenija
LPKF Headquarters
LPKF Laser & Electronics d.o.o. 
LPKF Laser & Electronics d.o.o.
Polica 33
SI-4202 Naklo
 
Fon: +386 (0) 592 08-800
Fax: +386 (0) 592 08-820
LPKF Laser & Electronics SE 
LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
 
Fon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-90

 Prodaja in podpora opreme za hitro prototipiranje v Sloveniji

Amtest d.o.o., tel.: +385-1-390 85 00, spletna stran

www.amtest-smt.com

Za vse druge regije:

https://www.lpkf.com/en/contact

 Prodaja in podpora za ostale izdelke skupine LPKF

Poiščite stik (informacije v angleščini)

www.lpkf.com/en/contact

 Sales and support for rapid prototyping for Slovenia

Amtest d.o.o., tel.: +385-1-390 85 00

www.amtest-smt.com

For all other regions:

https://www.lpkf.com/en/contact

 Sales and support for other products from LPKF group

Find your contact (information in English)

www.lpkf.com/en/contact

 Downloads

Splošni nabavni pogoji LPKF d.o.o. (slovenščina) (pdf - 187 KB)
Download

Več informacij o pogoji poslovanja (angleščina):

Terms & Conditions of Purchasing

ISO 9001:2015 - 45001:2018 Certifikat (slovenščina) (pdf - 412 KB)
Download

Več informacij o upravljanje kakovosti (angleščina):

Quality Management

Obvestilo posameznikom po 13. členu GDPR (slovenščina) (pdf - 182 KB)
Download
General Terms & Conditions of Purchasing LPKF d.o.o. (Slovenian) (pdf - 187 KB)
Download

More information on terms & conditions (English)

Terms & Conditions of Purchasing

ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 Certificate (English) (pdf - 376 KB)
Download

More information on quality management (English)

Quality Management

Privacy notice to individuals regarding article 13 GDPR (English) (pdf - 132 KB)
Download

 Vaše povpraševanje na LPKF / Your inquiry to LPKF

Your Contact:

Your Contact Data

Your Message

I agree to the processing of my data pursuant to the Privacy Statement.
Strinjam se z obdelavo mojih podatkov v skladu z Izjavo o obdelavi osebnih podatkov.

* Required fields
Productfinder
Productfinder