Izjava o zasebnosti

LPKF Laser & Electronics SE

1. Izjava o obdelavi osebnih podatkov 

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za našo družbo. Zasebnost podatkov ima poseben pomen za vodstvo družbe LPKF Laser & Electronics SE (v nadaljevanju družba).  V kolikor želite uporabljati nekatere storitve naše organizacije, na primer našo spletno stran, je obdelava osebnih podatkov nujna. V tem primeru ste v smislu določb o varstvu podatkov zadevna stranka oziroma zadevni posamezniki, na katerega se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju posameznik).

Med obdelavo osebnih podatkov, tj. imena, naslova, telefonske številke ali e-poštnega naslova posameznika, vedno upoštevamo načela Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in relevantno zakonodajo. 

Če ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, od posameznika pridobimo privolitev za potrebno obdelavo.

S to Izjavo želimo javnosti zagotoviti informacije o vrsti, obsegu in namenih obdelav osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega imajo posamezniki določene pravice, ki jim pripadajo, in jih tukaj pojasnjujemo.

LPKF Laser & Electronics SE vzdržuje raznolike tehnične in organizacijske ukrepe, da v kar največjem možnem obsegu zagotovi obsežno zaščito obdelanih osebnih podatkov. Kljub temu ima lahko prenos osebnih podatkov preko interneta tudi varnostne luknje, zato je popolno zaščito nemogoče zagotoviti. Iz tega razloga nam lahko vsak posameznik te podatke preda na druge načine, npr. preko telefona.
 

2. Izrazi in definicije

Izrazi in opredelitve, ki so uporabljeni spodaj, sledijo definicijam prvega odstavka 12. člena GDPR, kot tudi odseka 2. nemškega Bundesdatenschutzgesetz ter upoštevne slovenske zakonodaje.

3. Pišite na

Upravljavec za obdelavo v smislu GDPR in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov, je:

3.1. Upravljavec

Upravljavec v smislu GDPR in Zakona o varstvi osebnih podatkov je:
LPKF Laser & Electronics SE 
Osteriede 7
D 30827 Garbsen 
Tel.: +49 5131 7095-0
E-mail: info@lpkf.com 
Spletna stran: www.lpkf.si
 

3.2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je:
Jürgen Recha 
Robert-Koch-Str. 55
D-30853 Langenhagen

Tel.: +49 511 89798410
E-mail  privacy@lpkf.com

Posameznik lahko našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov kadarkoli kontaktira glede vseh vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Če nas posameznik kontaktira preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali preko e-pošte, te prostovoljno zagotovljene informacije shranimo za obdelavo povpraševanja, kot tudi za primer naknadnih vprašanj. Nadaljnje osebne podatke hranimo in uporabljamo samo, če posameznik v to privoli ali če imamo za to drugo pravno podlago. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen tistih, ki jih zahtevajo uradni organi in to moramo storiti.
 

3.3. Varnost pri kontaktiranju 

V okviru veljavne zakonodaje s področja varstva podatkov in tehničnih zmogljivosti po najboljših zmožnostih skrbimo za varnost osebnih podatkov posameznikov. Osebni podatki, ki so vneseni na naši spletni strani, so nam posredovani v kodirani obliki preko kodirnega sistema SSL (Secure Socket Layer). 

Vseeno poudarjamo, da lahko ima prenos podatkov preko interneta (tj. med komunikacijo preko e-pošte) varnostne luknje. Popolna zaščita pred dostopom preko tretjih oseb ni mogoča. 

Za varstvo vaših podatkov vzdržujemo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nenehno prilagajamo glede na razvoj tehnologije. Prav tako ne zagotavljamo, da je naša ponudba v določenih trenutkih na voljo; motenj in prekinitev ne moremo onemogočiti. Strežniki, ki jih uporabljamo, so redno in natančno varovani.
 

4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

V kolikor od posameznika pridobimo privolitev za obdelavo, je to pravna podlaga v skladu s točko (a) prvega odstavka člena 6 GDPR.
Za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, je pravna podlaga točka (b) prvega odstavka člena 6 GDPR. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvrševanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

Če je obdelava osebnih podatkov povezana z izpolnitvijo pravne obveznosti, katere predmet je naša družba, je pravna podlaga točka (c) prvega odstavka člena 6 GDPR.V primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi ključnih interesov posameznika ali tretje osebe,  je pravna podlaga točka (d) prvega odstavka člena 6 GDPR.

Če je obdelava potrebna zaradi zaščite zakonitih interesov naše družbe ali tretje stranke in če interesi, temeljne pravice in temeljne pravice in svoboščine posameznika ne prevladajo nad prej omenjenimi interesi, je pravna podlaga točka (f) prvega odstavka člena 6 GDPR. 
 

5. Izbris podatkov in trajanje hrambe

Osebni podatki posameznika bodo izbrisani ali blokirani, takoj ko preneha namen hrambe. Hramba pa je dovoljena za primere, kadar tako določa evropska ali državna zakonodaja, v zakonih ali v drugih predpisih, ki zavezujejo upravljavca. Podatki se blokirajo ali izbrišejo, tudi ko hramba poteče v skladu z omenjenimi pravnimi normami, razen če obstaja potreba za nadaljnjo hrambo podatkov zaradi zaključevanja pogodbe ali pogodbene obveznosti.
 

6. Varstvo podatkov pri prijavah na delo in postopek prijave

Osebne podatke kandidatov pridobivamo in obdelujemo z namenom vodenja postopka prijave. Podatki se lahko obdelujejo tudi elektronsko. To še posebej velja v primerih, ko nam kandidat relevantne dokumente za prijavo posreduje elektronsko, preko e-pošte ali preko spletnega obrazca na spletni strani. Če s kandidatom sklenemo pogodbo o zaposlitvi, se posredovani podatki shranijo v skladu z zakonskimi zahtevami za namen izvajanja zaposlitve. Če s kandidatom ne sklenemo pogodbe o zaposlitvi, se prijavna dokumentacija dva meseca po objavi zavrnitve kandidata samodejno izbriše, če na naši strani ne obstaja nobena z zakonom določena obveznost, ki bi bila v nasprotju z izbrisom. Takšen primer so recimo dokazna bremena v postopku po nemškem Zakonu o splošni enakosti (AGG).
 

7. Informacije v zvezi z uporabo naše spletne strani

7.1. Piškotki

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so tekstovni podatki, ki se shranjujejo preko ali s strani brskalnika IT sistema posameznika. Če uporabnik obišče našo spletno stran, se lahko piškotek shrani v njegov operacijski sistem. Ta piškotek vsebuje karakteristična zaporedja simbolov, ki omogočajo eksplicitno prepoznavo brskalnika ob vnovičnih obiskih spletne strani.

Nekateri elementi naše spletne strani zahtevajo prepoznavo gostujočega brskalnika tudi, če je bila stran zamenjana. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov preko uporabe piškotkov je točka (f) prvega odstavka člena 6 GDPR.

Namen te uporabe je poenostavitev uporabe spletnih strani za posameznika. Nekaterih funkcij naše spletne strani brez uporabe piškotkov ni mogoče nuditi. Za te je ključnega pomena, da je brskalnik prepoznan, tudi če je bila stran zamenjana.

Piškotki se shranijo v IT sistem posameznika, slednji pa jih prenese na našo spletno stran, zato ima tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. Posameznik lahko tako, da spremeni nastavitve brskalnika, izključi ali omeji prenos piškotkov. Piškotki, ki so že shranjeni, se lahko kadarkoli izbrišejo. To se lahko dogaja tudi samodejno. Če so piškotki za našo spletno stran deaktivirani, obstaja možnost, da ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij spletne strani.

Poleg tega na naši spletni strani uporabljamo tudi piškotke, ki omogočijo analizo vzorcev brskanja uporabnika.

Podatki, ki jih pridobimo na takšen način, so psevdonimizirani preko tehničnih previdnostnih ukrepov. Dodelitev podatkov gostujočemu obiskovalcu torej ni več mogoča. Podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika. Ko posameznik obišče našo spletno stran, je obveščen o uporabi piškotkov za namene analize ter se hkrati pridobi njegovo privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s tem. V zvezi s tem se sklicujemo tudi na to Izjavo o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov preko uporabe piškotkov za analitične namene na podlagi privolitve je točka (a) prvega odstavka člena 6 GDPR.

Uporaba analitičnih piškotkov služi izboljšavi kakovosti naše spletne strani in njene vsebine. Preko analize piškotkov izvemo, kako se naša spletna stran uporablja in lahko zato našo ponudbo nenehno izboljšujemo.
 

7.2. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Če posameznik uporablja našo spletno stran, o njem zbiramo informacije. Informacije o načinu uporabe tega posameznika in o njegovi interakciji z nami zbiramo samodejno in registriramo podatke o IT sistemu tega posameznika (računalnik ali mobilna naprava). Zbiramo, shranjujemo in uporabljamo podatke o vsakem dostopu do naše spletne ponudbe (tako imenovani strežniški dnevniški zapisi). Podatki o dostopu vsebujejo ime in URL zahtevanih podatkov, datum in čas obiska, obseg prenesenih podatkov, poročilo o uspešnem obisku (koda HTTP odziva), vrsto brskalnika in verzijo brskalnika, operacijski sistem, URL refererja (to pomeni prej obiskano spletno stran), IP naslov in ponudnika storitve.

Te podatke o protokolu, brez povezave do posameznika ali drugo stvaritvijo profila, uporabljamo za statistično ocenjevanje za namene podjetja, varnosti in optimizacije naše spletne ponudbe ter tudi za anonimno zbiranje podatkov o številu obiskovalcev naše spletne strani (promet) kot tudi za spremljanje obsega in vrste uporabe naše spletne strani in storitev, v enaki meri pa za namene računovodenja, da izmerimo število klikov, ki jih prejmejo naši sodelujoči partnerji. Na podlagi teh informacij lahko zagotovimo personalizirane in lokacijsko relevantne vsebine in analiziramo podatkovni promet, najdemo in odpravimo napake in izboljšamo naše storitve. Pridržujemo si pravico, da podatke pregledamo ob poznejšem času, če na podlagi konkretnih dokazov obstaja sum o nezakoniti uporabi. IP naslove hranimo v strežniških dnevnikih omejen čas, če je to potrebno iz varnostnih razlogov ali za obdobje nudenja storitve ali za račun storitve, tj. ko se posameznik poslužuje ene od naših ponudb. IP naslove shranjujemo, ko utemeljeno sumimo, da gre za kaznivo dejanje v povezavi z uporabo naše spletne strani.
 

7.3. Povezave/preusmeritve na spletne strani tretjih oseb

V skladu z relevantno zakonodajo s področja elektronskih komunikacij, kot ponudniki vsebin, odgovorni za "lastne vsebine", ki jih zagotavljamo za uporabo, v skladu s splošno zakonodajo.
Te lastne vsebine je treba ločiti od navzkrižnih referenc ("povezav") do "tujih" vsebin, ki jih zagotavljajo drugi ponudniki.

Ko smo sprva ustvarjali povezave, smo tuje vsebine preverili v smislu povzročitve kazenske odgovornosti.

Povezave do tujih vsebin redno pregledujemo, kar pa ne pomeni dnevno. Če bomo ugotovili ali če nas bodo tretje osebe obvestile, da zagotovljena povezava povzroča kazensko odgovornost, bomo povezavo izbrisali.
 

8. Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja spodaj navedene pravice, ko se osebno ali preko e-pošte identificira in obrne na zgoraj omenjene naslove.
 

8.1. Pravica do informacij

Posameznik lahko od nas zahteva potrditev, ali obdelujemo osebne podatke v zvezi z njim. Če gre za takšno obdelovanje, lahko posameznik od nas zahteva, da razkrijemo naslednje informacije:

 1. namene, za katere se osebne podatke obdeluje;
 2. vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 3. uporabnika oziroma kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki v zvezi z njim;
 4. predvideno obdobje hrambe podatkov v zvezi z njim ali, v primeru, da to ni mogoče, merila za določitev trajanja hrambe;
 5. obstoj pravice do popravka ali izbrisa podatkov v zvezi z njim, pravica do omejitve obdelave z naše strani ali pravica do ugovora taki obdelavi;
 6. obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 7. kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,  v skladu s prvim in četrtim odstavkom člena 22 GDPR, in - vsaj v teh primerih - smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.


Posameznik ima pravico zahtevati informacije o tem, ali so se njegovi osebni podatki posredovali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V povezavi s tem ima posameznik pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v skladu s  členom 46 GDPR v zvezi s prenosom. 
 

8.2. Pravica do popravkov

Posameznik ima pravico zahtevati, da popravimo ali dopolnimo osebne podatke v zvezi z njim, v kolikor so osebni podatki v zvezi z njim, ki se obdelujejo, nepopolni ali netočni. Popravke moramo izvesti brez odlašanja.

8.3. Pravica do izbrisa

Posameznik ima od nas pravico zahtevati, da brez odlašanja izbrišemo osebne podatke, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) prvega odstavka člena 6 GDPR ali točko (a) drugega odstavka  člena 9 GDPR, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. posameznik obdelavi ugovarja v skladu s prvim odstavkom člena 21 GDPR, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik obdelavi ugovarja v skladu z drugim odstavkom člena  21 GDPR;
 4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Evropske Unije ali pravom države članice, ki velja za nas;
 6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe v skladu s prvim odstavkom člena 8 GDPR.


Če smo osebne podatke objavili in smo jih v skladu s prvim odstavkom  člena 17 GDPR obvezani izbrisati, bomo, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejeli razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da odgovorne za obdelavo osebnih podatkov obvestimo, da je posameznik zahteval, da izbrišemo vse povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije ali podvajanja teh osebnih podatkov.
 

8.4. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik lahko pod spodnjimi pogoji zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim: 

 1. če oporeka točnosti osebnih podatkov v zvezi z njim, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 2. je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov;
 3. osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 4. če je vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s prvim odstavkom člena 21 GDPR, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad njegovimi razlogi.


Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena, se taki osebni podatki - z izjemo njihovega shranjevanja - lahko obdelujejo le s privolitvijo posameznika ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske Unije ali države članice. Če je bila obdelava omejena v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, bo posameznik z naše strani pred preklicem omejitve obdelave o tem obveščen. 
 

8.5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje preko nas drugi osebi, kadar: 

 1. obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) prvega odstavka člena 6 GDPR ali točko (a) drugega odstavka  člena 9 GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) prvega odstavka člena 6 GDPR, in
 2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s prvim odstavkom ima posameznik pravico zahtevati, da se osebni podatki neposredno prenesejo od nas k drugi odgovorni osebi, kadar je to tehnično izvedljivo.
 

8.6. Pravica do ugovora

TPosameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih  osebnih podatkov, ki temelji na podlagi točk (e) ali (f) prvega odstavka člena 6 GDPR; to vključuje tudi oblikovanje profilov na podlagi teh določb. Mi bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 
 

8.7. Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi - vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke nanj ali na podoben način nanj znatno vpliva. To ne velja, če je odločitev:

 1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med njim in nami;
 2. dovoljena na podlagi zakonskih predpisov Evropske Unije ali držav članic, ki veljajo za nas in če ti zakonski predpisi vsebujejo ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter tudi upravičene interese posameznika, ali
 3. utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika.

 

8.8. Pravica do preklica privolitve za obdelavo podatkov

Posameznik ima pravico, da privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.  
 

8.9. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, še posebej v državi članici, kjer se nahaja, kjer se nahaja njegovo delovno mesto ali na lokaciji, kjer je bilo zakrivljeno domnevno kaznivo dejanje, ali če je mnenja, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim nezakonita.
 

9. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Avtomatizirano sprejemanje odločitev na podlagi zbranih osebnih podatkov se ne izvaja.
 

10. Dodatne funkcije in orodja na spletni strani

10.1. Glasilo

10.1.1. Prijava na naše glasilo

Posamezniki se imajo na naši spletni strani možnost prijaviti na glasilo naše organizacije. Kateri osebni podatki se k nam prenesejo ob prijavi na glasilo, je razvidno iz spodnjega besedila. 

LPKF WeldingQuipment GmbH svoje stranke in poslovne partnerje preko glasila redno obvešča o ponudbah organizacije. Posameznik glasilo naše organizacije pravzaprav prejme samo, če (1) ima posameznik veljaven e-poštni naslov in če (2) se posameznik registrira za prejemanje glasila. Iz pravnih razlogov se na s strani posameznika prvotno vnesen e-poštni naslov za prejemanje glasila pošlje potrditveno e-poštno sporočilo preko postopka »Double-Opt-In«. To potrditveno e-poštno sporočilo je namenjeno preverjanju tega, ali je lastnik e-poštnega naslova kot posameznik dejansko odobril prejem glasila.

Ob registraciji za glasilo nadalje shranimo IP naslov (ki ga poda ponudnik internetnih storitev (ISP) računalniškega sistema), ki ga posameznik uporablja v času registracije, kot tudi datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da lahko pozneje sledimo (potencialni) zlorabi e-poštnega naslova posameznika in torej služi našim pravnim zaščitnim ukrepom.

V okviru registracije pridobljene podatke uporabljamo izključno za pošiljanje našega glasila. Nadalje lahko naročnike našega glasila obveščamo po e-pošti, če obstaja potreba po registraciji v zvezi s tem za delovanje storitve glasila ali, glede na konkretni primer, v primeru sprememb ponudbe glasila ali v primeru tehničnih dogodkov. Osebnih podatkov, zbranih v okviru storitve glasila, ne bomo posredovali tretjim osebam. Prijavo na naše glasilo lahko posameznik kadarkoli prekliče. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki nam jih je posameznik zagotovil za namen distribucije glasila, je mogoče kadarkoli preklicati. Za namen preklica privolitve se vsakem glasilu nahaja povezava do strani, kjer se privolitev prekliče. Poleg tega se je mogoče kadarkoli odjaviti neposredno na naši spletni strani ali nas o tem obvestiti na drug način.
 

10.1.2. Newsletter tracking

Glasilo LPKF WeldingQuipment GmbH vsebuje tako imenovane sledilne elemente. Sledilni elementi so miniaturne grafike, vgrajene v e-sporočila, ki se pošiljajo v HTML formatu, ki omogočajo zapisovanje in analizo dnevniških podatkov. Preko tega je mogoče izvesti statistično ocenitev uspeha ali neuspeha spletnih marketinških kampanj. Preko vgrajenih sledilnih elementov lahko LPKF WeldingQuipment GmbH vidi, ali in kdaj je posameznik e-sporočilo odprl in do katerih povezav, vsebovanih v e-sporočilu, je posameznik dostopal.

Takšne osebne podatke, pridobljene preko sledilnih elementov v glasilih, shranjujemo in ocenjujemo, da izboljšamo distribucijo glasila in bolje prilagodimo vsebino bodočih glasil interesom posameznikov. Teh osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Posamezniki imajo pravico, da privolitev, ki jo podajo preko postopka »Double-Opt-In«, kadarkoli prekličejo. Po preklicu te osebne podatke izbrišemo. LPKF Laser and Electronics AG samodejno obravnava odjavo s prejema glasila kot preklic privolitve.
 

10.2. Google AdWords

Naša spletna stran ima integriran Google AdWords. Google AdWords je storitev internetnega oglaševanja, ki oglaševalskim subjektom omogoča postavitev oglasov tako med rezultate iskalnika Google kot tudi na Googlovo oglaševalsko omrežje. Google AdWords oglaševalcu omogoča, da vnaprej določi specifične ključne besede, zaradi česar se oglas ekskluzivno prikaže, ko uporabnik preko brskalnika dostopa do s ključno besedo povezanih rezultatov iskanja. V Googlovem oglaševalskem omrežju se oglasi distribuirajo na tematsko relevantne spletne strani preko samodejnih algoritmov in z ozirom na prej določene ključne besede.

Operativna družba storitev Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, ZDA.

Namen Google AdWords je oglaševanje naše spletne strani preko prikazovanja relevantnih zanimivih oglasov na spletnih straneh tretjih družb in med rezultati Googlovega brskalnika in s prikazovanjem oglaševanja tretjih družb na naši spletni strani.

Če posameznik našo spletno stran obišče preko Googlovega oglasa, Google v IT sistem posameznika namesti tako imenovani »conversion« piškotek. »Conversion« piškotek poteče po 30 dneh in ne služi identifikaciji posameznika. Preko »conversion« piškotka, če le ta še ni pretekel, se beleži, ali so bile obiskane določene podstrani naše spletne strani, tj. nakupovalna košara našega spletnega nakupovalnega sistema. Preko »conversion« piškotka lahko tako mi kot Google beležimo, ali je posameznik, ki je na našo spletno stran prišel preko AdWords oglasa, generiral promet, tj. izvršil ali preklical nakup blaga.

Podatke in informacije, zbrane preko uporabe »conversion« piškotkov, Google uporablja za ugotavljanje statistike obiskovanja naše spletne strani. To statistiko obiskovanja potem mi uporabimo za določitev končnega številka uporabnikov, ki so bili usmerjeni k nam, tj. da odkrijemo uspeh ali neuspeh zadevnih AdWords oglasov in optimiziramo svoje bodoče AdWords oglase. Niti naša organizacija niti druge oglaševalske stranke Google AdWords od Googla ne prejemajo informacij, preko katerih bi bilo mogoče identificirati posameznika. 

S »conversion« piškotki se shranijo osebni podatki, na primer spletne strani, ki jih obišče posameznik. Ob vsakem obisku naših spletnih strani se osebni podatki vključno z IP naslovom internetne povezave posameznika pošljejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Pod določenimi pogoji Google te preko tehničnih postopkov zbrane podatke posreduje tretjim osebam.

Posameznik lahko, kot je že bilo predstavljeno zgoraj, kadarkoli prepreči nalaganje piškotkov preko zadevnih nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja nalaganju piškotkov. Takšne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika prav tako preprečujejo, da Google v IT sistem posameznika nalaga »conversion« piškotke. Poleg tega je piškotek, ki ga naloži Google AdWords, mogoče izbrisati preko internetnega brskalnika ali druge programske opreme.

Posameznik pa ima tudi možnost, da ugovarja Googlovemu oglaševanju. Za ta namen  mora posameznik obiskati povezavo adssettings.google.com/authenticated preko kateregakoli internetnega brskalnika, ki ga uporablja in tam nastaviti želene nastavitve.
Dodatne informacije in veljavni Googlovi predpisi o varstvu podatkov se nahajajo na: policies.google.com/privacy.
 

10.3. Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na našo spletno stran smo integrirali komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je pridobivanje, zbiranje in ocenjevanje podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analitike zbira med drugim podatke o tem, s katere spletne strani je posameznik prišel na določeno spletno stran (tako imenovani referer), do katerih podstrani spletne strani je dostopal ali kako pogosto in koliko časa si je ogledoval določeno podstran. Spletna analitika se večinoma uporablja za optimizacijo spletne strani in za stroškovno analizo ter analizo porabe internetnega oglaševanja.

Operativna družba storitev Google Analytics-komponenta je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Kalifornija, ZDA.

Za spletno analizo preko Googla uporabljamo razširitev _gat._anonymiseIp". Preko te razširitve Google skrajša in anonimizira IP naslov internetne povezave posameznika, če se do naših spletnih strani dostopa iz države članice Evropske Unije ali iz druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. 

Namen komponente Google Analytics je analiza tokov obiskovalcev do naše spletne strani. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim zato, da oceni uporabo naše spletne strani, da za nas ustvarja spletna poročila, ki prikazujejo aktivnosti na naših spletnih straneh in da nam zagotavlja dodatne storitve v povezavi z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics v IT sistem posameznika naloži piškotek. S tem, ko naloži piškotek, lahko Google izvede analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim obiskom ene od posameznih strani naše spletne strani, v katero je integrirana komponenta Google Analytics, zadevna komponenta Google Analytics samodejno spodbudi internetni brskalnik IT sistema posameznika, da Googlu prenese podatke za namen spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobiva znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov posameznika, kar Google, med drugim, uporablja za to, da izsledi izvor obiskovalca in klikov in posledično omogoči poročila o proviziji.

Preko piškotka se shranijo osebni podatki, tj. čas dostopa in lokacija, s katere je posameznik dostopal do naše spletne strani in pogostost obiskovanja naše spletne strani s strani posameznika. Ob vsakem obisku naših spletnih strani se osebni podatki, vključno z IP naslovom internetne povezave posameznika, pošljejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Pod določenimi pogoji Google te podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.
                            
Posameznik lahko, kot je že bilo predstavljeno zgoraj, kadarkoli prepreči nalaganje piškotkov preko zadevnih nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno ugovarja nalaganju piškotkov. Takšne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika Googlu prav tako preprečujejo, da v IT sistem posameznika nalaga »conversion« piškotke. Poleg tega je piškotke, ki jih je Google AdWords že naložil, mogoče izbrisati preko internetnega brskalnika ali druge programske opreme.

Poleg tega obstaja možnost, da Google Analyticsu posameznik ugovarja in prepreči zbiranje podatkov v zvezi z uporabo naše spletne strani, kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla. Za ta namen mora posameznik naložiti in namestiti dodatek za brskalnik preko naslednje povezave tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik preko Java script Google Analyticsu onemogoči, da Googlu posreduje kakršnekoli podatke in informacije v zvezi z obiski spletnih strani. Namestitev dodatka za brskalnik Google oceni kot ugovor. Če se IT sistem posameznika pozneje izbriše, formatira ali ponovno namesti, mora posameznik znova namestiti dodatek za brskalnik, da deaktivira Google Analytics. Če posameznik ali druga oseba, ki dostopa do njene domene, dodatek za brskalnik odstrani ali deaktivira, je možno dodatek za brskalnik znova namestiti ali znova aktivirati.

Dodatne informacije in veljavni Googlovi predpisi o varstvu podatkov se nahajajo na: www.google.de/intl/de/policies/privacy in na: http:www.google.de/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobneje pojasnjen na tej povezavi:
www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10.4. Analiza dosega z Matomo (prej PIWIK)

1. V okviru spletne analize podjetja Matomo se obdelujejo naslednji podatki na podlagi naših zakonitih interesov (tj. Interesa za analizo, optimizacijo in ekonomsko delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f prvega odstavka člena 6 GDPR): vrsta in različica brskalnika, operacijski sistem, ki ga uporabljate, država izvora, datum in čas zahteve strežnika, število obiskov, čas, ki ga preživite na spletnem mestu in zunanje povezave, ki jih kliknete. Uporabnikov IP-naslov se anonimizira, preden se shrani.

2. Matomo uporablja piškotke, ki so shranjeni v uporabnikovem računalniku in omogočajo analizo uporabe naše spletne ponudbe s strani uporabnika. Iz obdelanih podatkov je mogoče ustvariti psevdonimne uporabniške profile. Piškotki imajo čas shranjevanja kot napisano v spodnji tabeli. Podatki, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi te spletne strani, so shranjeni samo na našem strežniku in se ne posredujejo tretjim osebam.

3. Uporabniki lahko kadar koli z vnaprejšnjim učinkom nasprotujejo anonimiziranemu zbiranju podatkov s strani aplikacije Matomo s klikom na povezavi spodaj. V tem primeru se v njihovem brskalniku shrani tako imenovani piškotek za izključitev, kar pomeni, da Matomo ne zbira več podatkov seje. Če pa uporabniki piškotke izbrišejo, to tudi povzroči, da se piškotek za izključitev izbriše, zato ga morajo uporabniki znova aktivirati.

Lahko izberete, da temu spletnemu mestu preprečite, da zbira in analizira dejanja, ki jih tukaj izvajate. S tem boste zaščitili svojo zasebnost, a hrkati lastniku preprečili, da bi se učil iz vaših dejanj in ustvaril boljšo izkušnjo za vas in druge uporabnike.

Če vaš brskalnik poroča, da tega ne želite, potem vam ne sledimo. Gre za nastavitev vašega brskalnika, zato se ne boste mogli prijaviti, dokler ne onemogočite funkcije »ne sledi«.

11. Overview of cookies used